Enligt DGS bulletin är 879 personer inlagda på sjukhus i dag, 44 fler än i lördags, och 193 personer befinner sig på intensivvårdsavdelningar, medan ytterligare 12 personer har lagts in på sjukhus under det senaste dygnet.

Majoriteten av de nya infektionerna med SARS-CoV-2 registreras i dag i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen (1 042), medan det i norr finns över 1 019 nya smittade personer, vilket utgör 75,5 % av de fall som registrerats under de senaste 24 timmarna.

De åtta dödsfallen under de senaste 24 timmarna registrerades i regionerna Lissabon (4), norra (2), Madeira (1) och Azorerna (1).

De senaste 24 timmarnas fall av covid-19 drabbar främst personer i åldrarna 0-59 år som utgör cirka 90 % av de nya infektionerna, med flest fall i åldrarna 10-49 år.

Sedan pandemins början har 953 059 personer diagnostiserats med SARS-CoV-2 och 17 292 personer har dött.

Enligt hälsomyndigheten har Portugal under de senaste 24 timmarna registrerat över 1 415 nya aktiva fall, vilket nu är totalt 54 197, och att över 1 202 personer har tillfrisknat, vilket innebär att antalet tillfrisknade personer sedan pandemins början har ökat till 881 570 personer.

Regionen Lissabon och Vale do Tejo har nu sammanlagt 372 933 fall av infektion, och den norra regionen har 369 659 fall.

I centrum har 161 nya fall konstaterats (totalt 128 242), i Alentejo har ytterligare 118 fall konstaterats (totalt 33 143), i Algarve 228 nya infektioner (totalt 31 481), på Madeira 17 nya fall (10 429) och på Azorerna ytterligare 40 fall, totalt 7 172.

Lissabon och Vale do Tejo är den region som har flest dödsfall (7 379), följt av norra delen (5 403), centrum (3 039), Alentejo (980), Algarve (384), Madeira (71) och Azorerna (36).

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med de uppgifter som lämnas i DGS-bulletinen.

Den största andelen nya infektioner finns bland personer i åldern 20-29 år (645), följt av åldersgruppen 30-39 år (453), 10-19 år (399), 40-49 år (350), upp till 9 år (308), 50-59 år (206), 60-69 år (100), 70-79 år (74) och över 80 år (86).

Under det senaste dygnet har fem personer över 80 år dött, två personer mellan 60 och 69 år och en person mellan 50 och 59 år.

I Portugal har hittills 9 072 män och 8 220 kvinnor dött.

Den nationella incidensen av SARS-CoV-2-infektioner per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna steg i fredags till 418,3 och den på fastlandet till 430,8.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av en person med viruset - är den 1,07 på fastlandet och 1,09 nationellt.


Author
TPN/Lusa