Enligt uppgifter från Finbold ökade efterfrågan på nya helt elektriska personbilar i Europa med 231,58 procent mellan andra kvartalet 2020 och andra kvartalet 2021, från 63 422 till 210 298. Siffrorna återspeglar en tredubbling av efterfrågan på helelektriska fordon.

Efterfrågan på elhybridfordon ökade även med 213,54 % till 541 162, vilket är den största ökningen för alla nya personbilar i Europa. Totalt sett uppgår registreringen av elfordon under andra kvartalet 2021 till 751 460, vilket är en ökning med minst tre gånger så mycket som under samma period 2020, en kumulativ siffra på 236 015.

Under perioden ökade efterfrågan på plug-in hybridfordon med 255,8 %, från 66 252 till 235 730.

Under första halvåret 2021 stod alla elfordon för en andel på 6,7 % av de nya personbilarna. Elhybridfordon hade en andel på 18,9 %, medan plug-in hybrider stod för 8,3 %. Bensin stod fortfarande för den största andelen med 42 %, följt av diesel med 21,7 %. Naturgas hade en andel på 0,5 %.

I rapporten förklaras hur olika statliga strategier bidrog till den kraftigt ökande efterfrågan på elfordon i Europa. Enligt forskningsrapporten:

"Till exempel, när pandemin slog till, fokuserade de flesta regeringar i regionen sina stimulanspaket på företag som verkar i linje med kampen mot klimatförändringarna. Framför allt fokuserade en stor del av stödet på incitament för konsumenter att köpa elbilar, vilket skapade en kraftig ökning av efterfrågan."

Läs hela artikeln med statistik här: https://finbold.com/demand-for-all-electric-vehicles-in-the-eu-surges-3x-in-2021/