Med hjälp av uppgifter från Europeiska statistikkontoret (Eurostat) konstaterar EFS att 28 procent av EU-medborgarna globalt sett inte har råd med en veckas semester hemifrån, och att siffran stiger till 59,5 procent bland personer vars inkomster ligger under fattigdomsgränsen.

Grekland är den medlemsstat som har det sämst ställt, med 88,9 procent av de människor som riskerar att drabbas av fattigdom som inte kan betala sin semester, följt av Rumänien (86,8 procent), Kroatien (84,7 procent), Cypern (79,2 procent) och Slovakien (76,1 procent).
I Portugal har 72,6 procent av de människor som riskerar att drabbas av fattigdom inte råd med semester, med ett EU-genomsnitt på 59,5 procent. I andra änden av tabellen finns Finland (30 procent), Luxemburg (30,8 procent), Danmark (31,7 procent) och Sverige (32,3 procent).

Enligt EFS är många européer med inkomster under medianen arbetslösa eller pensionärer, men i denna grupp ingår också miljontals lågavlönade arbetstagare, särskilt de som tjänar den lagstadgade minimilönen. Den befolkning som riskerar att drabbas av fattigdom är den vars ekvivalenta inkomst ligger under fattigdomsgränsen som definieras som 60 procent av medianinkomsten per ekvivalent vuxen.


Author
TPN/Lusa