Enligt det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) är det i ett 40-tal kommuner i norra och centrala Portugal och i regionen Algarve som det finns störst risk för bränder.

Högst risk löper kommunerna i distrikten Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre och Faro. Mer än 50 andra kommuner i distrikten Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja och Faro löper mycket stor risk.

Hela Alentejo-regionen och cirka 40 andra kommuner i distrikten Vila Real, Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lissabon och Faro har en hög brandrisk. I resten av territoriet är risken måttlig eller låg, beroende på region. Den brandrisk som fastställts av IPMA har fem nivåer, från reducerad till maximal. Beräkningarna görs utifrån lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och nederbördsmängd under de senaste 24 timmarna.

Den kritiska perioden för bränder varar fram till slutet av september och fram till dess är det förbjudet att utan tillstånd göra omfattande eldar eller brännhögar, att använda kaminer eller grillar på hela landsbygden samt att röka eller göra någon form av eld i skogsområdena. Det är också förbjudet att starta ballonger genom att bränna stubintrådar eller raketer eller att utföra arbeten i skogen som kan orsaka gnistor.

För idag förutspår IPMA en liten minskning av minimitemperaturen och en liten ökning av maximitemperaturen i centrumregionen. Himlen kommer att vara tillfälligt molnig på kusten norr om Cabo Raso, med möjlighet till lätt regn i Minho och Douro Litoral och vinden kommer ibland att blåsa kraftigt på höglandet och i kustremsan söder om Cabo da Roca. Minimitemperaturerna kommer att variera mellan 13º (Bragança, Vila Real, Viseu och Guarda) och 20º (Faro) och maximitemperaturerna mellan 19º (Viana do Castelo) och 35º (Faro).