Investeringen på 2,6 miljoner euro stöds av det regionala utvecklingsprogrammet 2020. Med den godkända finansieringen kommer kommunen att öppna en offentlig upphandling för genomförandet av alla arbeten", säger kommunen i ett uttalande som skickats till Lusa.

Enligt kommunen var det område där projektet ska genomföras tidigare "upptaget av bestånd av sjötallar", efter att en skogsbrand "förstört alla träd" den 15 oktober 2017. För närvarande finns det i detta område "naturlig förnyelse av buskar och även av några exemplar av samuco".

Projektet omfattar "återställande av skogsgränsen för dynerna och tallskogarna i Mira", samt "förberedelse av marken för att rymma planteringen, med åtgärder som skärning och flisning, och deponering på marken av buskvegetation bestående av buskage och akacia inom interventionsområdet", säger den kommunen i Coimbra-distriktet.

Därefter planerar kommunen att plantera "vild tall i större delen av området och tall i de identifierade områdena i det primära nätet". "Förutom att det är brådskande att återfå den viktiga rollen som fixering av sanden, skydd av vindar och buffring av havsvindar och dimma, bygger de föreslagna ingreppen på det verkliga, otvetydiga och aktuella behovet av att göra investeringen, med rimliga kostnader, ur ett perspektiv av kostnads-nyttoanalys och minskning av effekterna på skogssystemet", står det i meddelandet.

Vid återbeskogningen beaktas tidigare fastställda mål, ekosystemets reaktion på brand samt de regionala riktlinjerna för skogsförvaltning som ingår i det regionala skogsförvaltningsprogrammet (PROF). För Miras borgmästare Raul Almeida är detta "ett av de största återbeskogningsprojekten på nationell nivå och en absolut nödvändighet för Mira". "Det är brådskande att garantera återplantering av skogarna i de brända områdena och skydda dem från jorderosion", avslutar han.