"Regeringen lyssnar inte på jordbrukarna och hotar det intensiva jordbruket. Regeringen ignorerar att arealen så kallade intensiva grödor i Alentejo som drar nytta av bevattning i framtiden inte kommer att utgöra mer än 15 procent av den totala utnyttjade jordbruksarealen i regionen", påpekade de i ett uttalande till FAABA.

Det handlar om en resolution från ministerrådet, som publicerades i Diário da República, om riktlinjer och rekommendationer om information om intensivt jordbruk och dess hållbarhet.

Förbundet sade att regeringen föredrar att "uppfinna mer lagstiftning" i stället för att ha en makrovision för regionen, "som om denna praxis utgjorde en kris". Jordbrukarna i Baixo Alentejo beklagade även att den verkställande makten gjorde "rent hus" med jordbruksorganisationernas rekommendationer och tekniska yttranden. "Regeringen borde erkänna att jordbrukarna är de första som är intresserade av att uppfylla de globala hållbarhetskraven för sina gårdar", betonade de.

I dokumentet ansåg FAABA också att behovet av att genomföra ett pilotprojekt för att skapa hållbara produktionssystem för odling av oliv- och mandelodlingar i bevattningsområdet Alqueva och för de kulturer som skyddas i Hidroagricultural Development of Mira är olämpligt, vilket fastställs i förbundets diplom, detta är inte motiverat av tekniskt-vetenskapliga, miljömässiga, sociala eller ekonomiska frågor, utan av behovet av att "täcka den politiska klientelismen hos de partier som fortfarande gör det nuvarande styrelsesättet livskraftigt".

Å andra sidan hävdade jordbrukarna att denna åtgärd även ignorerar en studie som jordbruksministeriet begärt av EDIA Alqueva Infrastructure Development Company om odling av olivlundar i området för Alqueva Multiple Purpose Enterprise (EFMA). Han påpekade också att slutsatserna visar på en uppsättning "goda jordbruks- och miljöpraxis".

FAABA välkomnade dock skapandet av den gemensamma jordbruksportalen och behovet av att skapa ett register över aktörer inom livsmedelssektorn som producerar och marknadsför frukt och grönsaker. "Genom rent politisk taktik, i stället för att förlita sig på teknisk vetenskaplig kunskap som redan har producerats, beställer regeringen nya studier, lagstiftar separat, i enlighet med övertygelserna hos 'radikala miljöaktivister' som inte känner till territoriet och som är militanta och politiska krafter med minoritetsintressen", avslutade de.