Den nya anläggningen har installerats för att kontrollera och stödja populationen av herrelösa katter och samtidigt göra samexistensen mellan djur och människor mer balanserad lokalt som en del av CED-programmet.

Det lokala rådet framhåller också att katter är en viktig del av det lokala området eftersom de bidrar till att minska antalet gnagare.

CED-programmet innebär att djuren fångas in, steriliseras och återförs till sitt ursprungsområde, med föregående elektronisk identifiering med transponder (mikrochip), avmaskning och rabiesvaccinering, där de sedan matas och skyddas av vårdare.

"Detta är en mycket effektiv process i hanteringen av den herrelösa kattpopulationen, som säkerligen kommer att bidra till att minska flera problem som är förknippade med okontrollerad reproduktion, buller och ohälsosamma förhållanden".

Kommunen har tidigare genomfört åtgärder i form av sterilisering, vaccinering och avmaskning. Under 2019 steriliserades cirka 250 katter i samarbete med veterinärmedicinska vårdcentraler (CAMV), och under 2020 identifierades 222 katter med transponder.

"För att processen ska fungera vädjar vi dock till den bofasta befolkningen att aktivt samarbeta och respektera "kattkolonierna", genom att inte placera mat i närheten, inte ta bort katterna från utrustningen och inte heller överge djuren på denna plats".