Åtgärden tillkännagavs av stats- och presidentminister Mariana Vieira da Silva, som ersatte premiärministern under dennes semester, i slutet av ministerrådets extrainsatta möte.

Enligt ministern är åtgärden en del av den andra fasen av lättnader av nedlåsningen, eftersom 70 procent av befolkningen nu är vaccinerad mot Covid-19, och den träder i kraft den 23 augusti.

När det gäller antalet personer per bord på restauranger, kaféer och bagerier är regeln för närvarande sex personer per bord inomhus och tio personer per bord på terrasser.

Enligt ministern kommer kulturföreställningar i denna andra fas av lättnader att ha en kapacitet på 75 procent (för närvarande är de begränsade till 66 procent), liksom evenemang som bröllop och dop.