Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 733 personer inlagda på sjukhus i dag med Covid-19, 25 fler jämfört med i söndags, varav 151 på intensivvården.

Området Lissabon och Vale do Tejo med 321 nya fall, och den norra regionen med 462, har 69,5 % av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i Lissabon och Vale do Tejo (2), i den norra regionen (2), i Centrum (1) och i Algarve (1).

När det gäller offrens ålder var fyra av dem över 80 år, en mellan 70 och 79 år och en mellan 60 och 69 år.

När det gäller ålderskaraktäriseringen av nya bekräftade fall av infektion är det bland unga människor mellan 20 och 29 år (män och kvinnor) som det fanns flest fall, med 309 fler smittade under de senaste 24 timmarna.

Därefter följer åldersgrupperna mellan 10 och 19 år (269 nya fall) och mellan 30 och 39 år (137 nya fall).

Uppgifter från DGS visar också att det finns över 77 aktiva fall, totalt 45 542, och att 1 043 personer rapporterades som återställda under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 957 359 återställda.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 645 personer dött i Portugal och 1 020 546 fall av infektion har registrerats.

Lissabon och Vale do Tejo, där 321 nya infektioner anmälts, har hittills stått för 397 482 fall och 7 551 dödsfall.

I den norra regionen har 462 nya infektioner av SARS-CoV-2 registrerats, totalt 393 095 fall av infektion och 5 484 dödsfall sedan pandemins början.

I Centrum finns 108 nya fall, vilket innebär 135 771 infektioner och 3 073 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 18 fall, totalt 36 171 infektioner och 1004 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve registreras 169 nya fall, vilket innebär 38 109 infektioner och 421 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 38 nya fall, totalt 11 491 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har idag 10 nya fall, vilket motsvarar 8 427 fall och 40 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 9 267 män och 8 378 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 527 personer över 80 år, 3 783 personer mellan 70 och 79 år och 1 600 personer mellan 60 och 69 år.