Enligt ett uttalande från föreningen handlar det om turistföretaget Reserva IDILUZ i kommunen Sesimbra, sydväst om Aldeia do Meco, ett projekt som omfattar mer än 83 hektar i den särskilda bevarandezonen Arrábida/Espichel och som innebär att 112 bostäder och stödstrukturer ska byggas.

"Genomförandet av detta och de andra projekten kommer oundvikligen att leda till en förlust av områdets ekologiska värde, mycket stora förluster av ekosystemintegritet och en förlust av effektivitet för nätverket av ekologiska korridorer i Lissabons storstadsområde, och genomförandet av projektet kommer att utgöra en klar överträdelse av den korrekta förvaltning som krävs för ZEC Arrábida/Espichel".

Föreningen ifrågasatte särskilt "beteendet" hos institutet för natur- och skogsskydd och den regionala samordnings- och utvecklingskommissionen för Lissabon och Vale do Tejo, "med tanke på den ständiga presentationen och det efterföljande godkännandet av fastighets- och turismprojekt med direkt tilldelning i känsliga livsmiljöer", och ansåg att "miljömyndigheterna har visat sig vara nedlåtande inför förstörelsen av naturvärden".

Zero konstaterade att "Natura 2000-nätverket återigen är hotat" och ansåg att det finns "ett tydligt inflytande från ekonomiska aktörer med politisk makt, som tydligt gynnar privata intressen".

"Det eventuella godkännandet av detta företag är ännu en gång ett bevis på de offentliga myndigheternas oförmåga och tillåtande av att upprätthålla den portugisiska statens skyldigheter när det gäller fysisk planering i syfte att skydda bevarandet av klassificerade områden och de naturvärden som finns där", förklarade föreningen, som meddelade att den hade lämnat in ett nytt klagomål till Europeiska kommissionen.

"ZERO har redan lämnat in ett klagomål till Europeiska kommissionen om att ZEC Arrábida/Espichel har skadats i samband med de redan godkända projekten "Pinhal do Atlântico" och "Aldeamento Turístico do Pinhal da Prata" och kommer att fortsätta med en uppdatering av klagomålet tillsammans med den ovannämnda enheten på grund av de ökade risker som uppstår till följd av avsikten att installera det nyligen godkända projektet "ETOSOTO Cabo Espichel Eco-hotel" och det nuvarande projektet "Allotment Operation of the Reserva IDILUZ tourist development", som fortfarande väntar på godkännande".