"Som en del av de åtgärder för att bekämpa pandemin av sjukdomen COVID-19 som tillämpas på flygtrafiken har regeringen beslutat att passagerare på flygningar med ursprung i Brasilien och Storbritannien inte längre ska omfattas av en period av profylaktisk isolering vid ankomsten till Portugal", står det i ett meddelande från ministeriet för inrikesförvaltning som offentliggjordes i dag.

"Enligt den nya ordern kommer icke nödvändiga resor till och från USA att fortsätta att vara tillåtna, liksom icke nödvändiga resor till och från Brasilien", tillägger noten.

I texten står det också att "med undantag för de två nämnda länderna, Europeiska unionens medlemsstater och de länder som är associerade med Schengenområdet, Förenade kungariket samt de länder och administrativa regioner vars epidemiologiska situation överensstämmer med rådets rekommendation (EU) 2020/912 av den 30 juni 2020 - vars förteckning inte längre omfattar Israel, Makedonien, Montenegro, Libanon och Kosovo - är endast nödvändiga resor till andra tredjeländer tillåtna".

Alla medborgare som vill resa till Portugal med flyg, utom barn under 12 år, måste uppvisa EU Covid Digital Certificate, eller alternativt bevis på att de har utfört ett molekylärt laboratorietest med RT-PCR eller ett snabbtest med negativt resultat, utfört inom 72 respektive 48 timmar före avresa.

De nu tillkännagivna åtgärderna "gäller mellan kl. 00.00 den 1 september och kl. 23.59 den 16 september 2021 och kan när som helst ändras beroende på hur den epidemiologiska situationen utvecklas", står det i uttalandet.