Enligt rapporten om den epidemiska kurvan från det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) som släpptes idag, uppmätte den norra regionen ett genomsnitt på fem dagar av Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av covid-19 till följd av en smittad person - på 1,01.

Centrum gick från en Rt på 1,10 till 1,0, och Lissabon och Vale do Tejo noterade en liten minskning av denna indikator från 0,94 till 0,93, enligt INSA:s uppgifter.

Alentejo och Madeira var de två regioner som sänkte sin Rt till under tröskelvärdet 1, där fastlandsregionen sjönk från 1,02 till 0,98 och den autonoma regionen från 1,08 till 0,82.

Enligt INSA-rapporten ligger detta index i Algarve nu på 0,91, medan det förra veckan låg på 0,95, och Azorerna registrerar 0,71, vilket är den lägsta siffran bland de olika regionerna i landet.

"Det framgår att Portugal har en ackumulerad frekvens på 14 dagar mellan 240 och 479,9 fall per 100 000 invånare, med en minskande trend. Cypern, Grekland, Island och Spanien befinner sig i samma situation som Portugal", tillägger INSA.

På nationell nivå hade Portugal ett femdagarsgenomsnitt på 1 905 infektioner, vilket är en minskning jämfört med de 2 175 dagliga fall som registrerades under föregående vecka.