I ett uttalande uppgav GNR:s territoriella ledning i Setúbal att inspektionen ägde rum i det skyddade området i naturparken Sudoeste Alentejano och Costa Vicentina, inom ramen för operation "Verão Seguro 2021", med deltagande av personal från miljöskyddscentret i Santiago do Cacém och kustkontrollen i Sines.

GNR förklarade att vid denna inspektion upptäcktes 15 överträdelser och 15 personer identifierades för "camping och husvagnsliv i en olaglig eller irreguljär situation" i det skyddade området, vilket "kan bestraffas med högst 4 000 euro i böter".

Polisen framhöll att olaglig eller oriktig camping och husvagnsanvändning i ett skyddat område kan leda till "en överdriven och oordnad ockupation av offentliga platser, kustområden och klassificerade områden" med husbilar och liknande, med "negativa konsekvenser för landskapet, miljön, den territoriella planeringen och folkhälsan".

GNR uppger att man kommer att fortsätta att "medvetandegöra husvagns- och campingbilister för att de ska anta ett mer ansvarsfullt och miljövänligt beteende, särskilt i dessa skyddade områden".


Author
TPN/Lusa