André Ventura sade att Chega kommer att "stödja avskaffandet av obligatoriska åtgärder som t.ex. användning av obligatoriska masker".

Enligt partiledaren kommer Chega "att kämpa för att denna åtgärd aldrig ska inträffa igen i Portugal".

Ventura betonade att partiet "alltid har röstat emot" användningen av masker på gatan, eftersom man anser att det är en "oproportionerlig åtgärd".

"Denna åtgärd med obligatorisk maskbärning på gatan har aldrig varit meningsfull. Utom, och det var det som var vettigt, när det fanns tätorter som motiverade det", påpekade han.

Deputerade i republikens församling sade att det var "dags att öppna upp landet" och betonade att de restriktiva åtgärderna för att begränsa Covid-19-pandemin gör att Portugal förlorar turism till förmån för andra destinationer.

"Det är dags att öppna landet, med försiktighet, med hänsyn, med rimliga åtgärder, som till exempel användning av masker inne på vissa platser, som främjande av distansregler. Detta är förnuftigt", sade han.

Han tillade: "Coronaviruset kommer inte att försvinna i november eller december, vi måste vänja oss vid att leva med det, men inte att stänga allting varje gång det börjar gå lite sämre".


Author
TPN/Lusa