Enligt DGS veckorapport har 7 941 747 personer, vilket motsvarar 78 procent av den portugisiska befolkningen, redan vaccinerats mot SARS-CoV-2-viruset och 8 759 684 (85 procent) har fått minst en dos av vaccinet.

När det gäller åldersgrupper visar samma uppgifter att det nu finns 156 088 ungdomar mellan 12 och 17 år som är fullständigt vaccinerade (25 %) och att 504 023 (81 %) redan har fått en dos vaccin.

I gruppen 18-24 år har DGS registrerat en ökning av den fullständiga vaccinationen, som på en vecka gått från 50% till 64%, vilket innebär att 499 757 personer har vaccinerats.

Både för personer mellan 65 och 79 år och för äldre personer över 80 år visar rapporten på en fullständig vaccination på 99 procent.

När det gäller vaccinationstäckning ligger regionerna Norr och Centrum i topp när det gäller fullständig vaccination (78%), tätt följt av Alentejo och Madeira (77%), Azorerna (75%) samt Lissabon och Vale do Tejo (72%).

Algarve, som föregående vecka hade en andel på 67%, har nu nått en nivå där 70% av invånarna är fullständigt vaccinerade.