Varumärket Navegante har lanserats i syfte att förenkla, digitalisera, integrera och göra det möjligt för olika transportföretag i staden att fungera tillsammans, enligt ett uttalande från TML.

TML är ett offentligt förvaltningsorgan som är beroende av den interkommunala enheten Lissabons storstadsområde (AML) med ansvar för att samordna och planera all interkommunal kollektivtrafik i de associerade kommunerna och den kommunala kollektivtrafiken i de kommuner som har delegerat sina kommunala befogenheter som transportmyndighet i AML.

Navegante ersätter det tidigare Lisboa Viva-kortet och kommer med en ny bild. Kortet kommer nu att vara för "allt och alla, vilket förenklar språket och kommunikationen för dem som vill resa", uppger TML, som inte tillägger om Lisboa Viva-kortet förblir i kraft fram till det utgångsdatum som anges på biljetterna.