Initiativet markerar "det officiella skapandet av Aliança, en organisation som kommer att fokusera på att höja samarbetsnivån inom portugisisk språkundervisning i Kina", enligt ett uttalande från universitetet i Macao (UM).

Universiteten kommer att "utveckla samarbetet inom bland annat utbildning av yrkesverksamma av hög kvalitet, rekrytering av studenter och framtida sysselsättning, vetenskaplig forskning, samarbetsinnovation och sociala tjänster", tillade han.

UM:s vicerektor Rui Martins betonade att universitetsalliansen kommer att "fullt ut spela sin roll som bro mellan Kina och de portugisisktalande länderna", med målet att fördjupa samarbetet inom portugisisk undervisning.

Den icke-vinstdrivande organisationen föreslogs av UM och kommer att försöka dra nytta av de olika institutionernas fördelar "inom undervisning och vetenskaplig forskning på portugisiska språket, främja delning och gemensam produktion av resurser och främja ett djupare samarbete mellan medlemmarna när det gäller utbildning av kvalificerad personal och vetenskaplig-teknisk innovation", angavs det i samma meddelande.