"Portugal vill intensifiera utbytet av erfarenheter med Moçambique", förklarade João Pedro Matos Fernandes i Maputo.

Planen för att utöka Moçambiques vattenförsörjningssystem är planerad för en tioårsperiod, och under perioden räknar landet med att ytterligare 1,8 miljarder dollar (1,5 miljarder euro) ska investeras i byggandet och moderniseringen av infrastrukturen, med stöd av den privata sektorn och partner, i syfte att garantera allmän tillgång till resursen.

Inom ramen för planen kommer Portugal att betala ut en miljon euro under de kommande tre åren för att hjälpa Moçambique att genomföra "en rad studier som är nödvändiga för att landet ska kunna uppfylla målet att ha andra förvaltningsmodeller för vattentjänster", sade João Pedro Matos Fernandes.

Enligt den portugisiska tjänstemannen kommer Moçambique att få ta del av de erfarenheter som Portugal har gjort i samband med omvandlingen av sektorn under de senaste 25 åren, men det är viktigt att inse att verkligheten och utmaningarna är olika.

"Miljöfrågor är alltid kopplade till territorier och inget territorium är det andra likt", betonade den portugisiska regeringstjänstemannen.