Från och med den 4 oktober kommer det trafikljussystem som klassificerar länder i tre riskkategorier att slopas och endast en "röd lista" över länder kommer att finnas kvar, för vilka begränsningarna kommer att fortsätta att vara större.

Den brittiska regeringen vill med åtgärderna "minska resekostnaderna", samtidigt som man fortsätter att skydda folkhälsan, sade minister Grant Shapps.

Åtgärderna gäller England, eftersom reglerna för Skottland, Wales och Nordirland bestäms av respektive autonoma regionala regeringar, även om de hittills har varit i stort sett likadana.

Hittills har personer som reser från länder på den gula listan, t.ex. Portugal, innan de återvänder till England varit tvungna att visa upp ett negativt antigentest innan de går ombord och utföra ett PCR-test inom de första 48 timmarna efter ankomsten.

För personer med fullständiga vaccinationer kommer det dock att vara möjligt att ersätta PCR-testerna som krävs vid ankomsten med antigentester, som är betydligt billigare.

Icke-vaccinerade personer kommer även fortsättningsvis att behöva ta ett test före ombordstigning och PCR-tester den andra och åttonde dagen efter ankomst.

Shapps sade att detta system är "enklare och mer okomplicerat", att det också kommer att bli billigare, "vilket gör att fler människor kan resa, träffa sina familjer eller göra affärer runt om i världen, samtidigt som reseindustrin får ett uppsving".