Undersökningen genomfördes av det nordamerikanska institutetPew Research Center i 17 avancerade ekonomier i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet, däribland länder som Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sydkorea och USA. Den genomfördes i våras och omfattade totalt nästan 20 000 personer.

Enligt de resultat som offentliggjordes i dag finns det en utbredd oro för de personliga konsekvenserna av klimatförändringarna, och de flesta respondenterna medger att de gör vissa förändringar i sitt sätt att leva och arbeta, även om det inte är uppenbart att dessa ansträngningar har någon effekt.

I de 17 länderna svarade i genomsnitt 34 % av de tillfrågade att de var villiga att överväga "många förändringar" i det dagliga livet som en reaktion på klimatförändringarna.

Undersökningen genomfördes före de senaste vågorna av bränder, torka, översvämningar och starkare stormar än vanligt, t.ex. översvämningarna i Tyskland i somras, men den avslöjar en växande känsla av personligt hot från klimatförändringarna.I Tyskland till exempel ökade andelen av dem som var mycket oroade över de personliga konsekvenserna av den globala uppvärmningen med 19 procentenheter jämfört med 2015, från 18 % till 37 %.

Forskningsresultaten visar också att unga vuxna är mer oroade över de personliga konsekvenserna av en uppvärmd planet än äldre personer.Den största skillnaden hittades i Sverige, men den var också betydande i länder som Nya Zeeland, Australien, USA, Frankrike och Kanada.

När det gäller det ideologiska spektrumet visade det sig att personer som identifieras med vänstern är mer öppna för att vidta personliga åtgärder för att bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna.Denna skillnad mellan vänster och höger var tydligast i USA.

I 12 av 17 länder ansåg hälften eller fler av de tillfrågade att deras eget samhälle har gjort ett bra jobb när det gäller att ta itu med klimatförändringarna.

Men den stora majoriteten anser att USA:s och Kinas svar på klimatförändringarna är svaga.I genomsnitt av de 17 länderna beskrev 78 % av de svarande Kinas sätt att hantera klimatförändringarna som "dåligt", och 61 % bedömde även USA:s svar som "dåligt".

Av de svarande svarade 52 % att de inte tror att ett globalt svar på klimatförändringarna kommer att bli framgångsrikt, jämfört med 46 % som tror att länderna gemensamt kan reagera på klimatförändringarnas effekter.