Postbolaget har redan tvingats öka sin lagringskapacitet och har fått använda sig av andra lager för att lagra dessa beställningar, förklarar veckotidningen.

En kombination av ökad onlineförsäljning på grund av pandemin, tillsammans med nya momsregler, verkar ha förvärrat förseningarna i leveransen av paket i Portugal när det gäller beställningar från tredje land.

Officiell information är inte exakt när det gäller det exakta antalet paket som finns i CTT:s lager. Den enda information som släppts bekräftar att 450 000 beställningar kom in från länder utanför EU mellan den 1 juli och den 21 september - en siffra som Expresso anser vara långt ifrån det faktiska antalet beställningar som väntar på att skickas.

CTT förklarar förseningarna med de nya momsreglerna och det ökade antalet onlineköp under pandemin. Dessutom berättade CTT för The Portugal News att försäljare av varor från länder utanför EU också tar ansvar och hävdade att dessa privata enheter måste anpassa sin förvaltning till de nya momsreglerna. "CTT:s nuvarande tullprocess bygger på förhandsinformation från det företag som säljer varorna utanför Europeiska unionen", vilket innebär att ett bevis på att mervärdesskatt har betalats måste lämnas från säljaren till postoperatören på destinationen - i det här fallet CTT - genom ett elektroniskt meddelande som följer ett särskilt protokoll.

Sedan den 1 juli 2021, den dag då det nya direktivet som ändrar mervärdesskattesystemet trädde i kraft, ska alla varor som importeras från länder utanför EU beläggas med mervärdesskatt (IVA).