CSM motiverar bland annat avskedandet med att Rui Fonseca e Castro, "samtidigt som han åberopade sin egenskap av domare", publicerade videor på sociala nätverk där han "uppmuntrade till brott mot lagen och hälsoreglerna" i samband med Covid-19-pandemin.

Beslutet meddelades journalister vid institutionens dörr av ledamoten av CSM Inês Ferreira Leite.

Strax innan beslutet lästes upp närmade sig en grupp demonstranter som stödde domaren platsen.