Enligt uppgifter från World Economic Forecasts, som publicerades i dag, kommer euroområdets ekonomi att växa med 5,0 % år 2021, vilket är 0,4 procentenheter (pp) mer än vad som förväntades i juli, vilket är samma sak som för hela EU, som får samma upprevidering (0,4 pp), till 5,1 %.

När det gäller prognoserna för 2022 är de oförändrade jämfört med juli, där IMF räknar med att euroområdet kommer att växa med 4,3 % och EU med 4,4 %.

IMF:s prognoser är därför mer optimistiska än Europeiska kommissionens för 2021, som räknar med en tillväxt på 4,8 % i euroområdet, men mer pessimistiska för 2022, eftersom Bryssel pekar på en tillväxt på 4,5 %, från enligt sina sommarprognoser som offentliggjordes i juli.

När det gäller de största ekonomierna i det europeiska blocket reviderade IMF sina tillväxtprognoser för Tyskland ned med 0,5 procentenheter för 2021 och ökade dem i samma proportion för 2022 (3,1 % respektive 4,6 %).

När det gäller Frankrike ökade IMF:s prognos med 0,5 procentenheter till 6,3 % i år, men sjönk med 0,3 % till 3,9 % 2022.

Italien väntas växa med 5,8 % i år, en upprevidering med 0,9 procentenheter från IMF:s prognos i juli, och väntas sakta ner till 4,2 % 2022, en prognos som håller i sig.

När det gäller den spanska ekonomin har IMF reviderat ned sina prognoser från juli med 0,5 procentenheter och räknar nu med en tillväxt på 5,7 % i år, men har höjt sina prognoser för nästa år till 6,4 %, vilket är 0,6 procentenheter mer än vad som nämns ovan.