Beslutet fattades i en omröstning på onsdagsmorgonen av cirka 80 procent av de 40 arbetstagarna på företaget PXM-(Próximo)- Transportes Urbanos de Faro, berättade den regionala samordnaren för Algarve för fackförbundet STRUP (Union of Road and Urban Transport Workers) för Lusa of Portugal.

Enligt Paulo Afonso kräver arbetstagarna "en höjning av grundlönen till 750 euro, en revidering av den maximala vilotiden från tre till två timmar, ett byte av arbetspass och en fullständig integrering av bidraget för en enda agent i lönen".

Enligt fackföreningsledaren vill arbetstagarna "att hela bidraget till en enda agent integreras i lönen och inte bara 5 procent av 25 procent av den normala arbetstiden".

"Detta är ett bidrag som förarna får som kompensation för att de samlar in biljetter, sedan biljettkontrollanterna avskaffades", förklarade han.

Stoppet syftar också till att kräva att den maximala perioden för "obetald vila minskas från tre till två timmar, samt att skalor med endast två timmars maximal vila ersätts".

I onsdagens omröstning beslutade de anställda inom vägtransportsektorn i staden Faro också att hålla en vakan vid företagets lokaler, den första av fyra strejkdagar.