Marcelo Rebelo de Sousa sade att Europeiska kommissionen "har ett paket med åtgärder eller förslag" för medlemsstaterna "på kort sikt, fram till mars, april".

"Det är att hoppas eller önska att situationen inte fortsätter på samma sätt som i dag efter mars och april, för då skulle den börja väga ännu tyngre för det som vi alla vill, nämligen att återvinna förlorad tid i Europas och världens ekonomi", tillade statschefen.

Marcelo Rebelo de Sousa beskrev frågan som ett globalt problem och en kollektiv angelägenhet: "Bränslefrågan berör alla parter, både regeringen och oppositionspartierna, i Portugal, i grannlandet Spanien, i Europeiska unionen och i flera länder runt om i världen, eftersom de faktorer som påverkar priserna i många fall är gemensamma för flera länder i världen".

Enligt Internationella valutafondens (IMF) chefsekonom bör energipriserna, vars ökning oroar investerarna, minska "i slutet av det första kvartalet 2022".

"Även om priserna på kort sikt under vintermånaderna förblir höga, förväntar vi oss att de kommer att sjunka i slutet av det första kvartalet nästa år och under andra halvåret", sade Gita Gopinath i en intervju med AFP.

Enligt Gopinath skulle "den stora risken" vara en sträng vinter som skulle leda till "mycket större elavbrott och elavbrott med mycket större effekt på världen".

"Det värsta scenariot är att få en särskilt hård vinter på norra halvklotet, med en ökning av energibehovet, samtidigt som man inte kan lösa problemet med störningar i försörjningskedjorna", avslutade hon.