"Vi är nöjda med denna mycket viktiga seger för PAN som efter flera krav nu ser sin oro erkänd och hjälper regeringen att ta detta civilisatoriska steg för att skydda våra barn och ungdomar och undvika att utsätta dem för tjurfäktningens våld, vilket FN:s barnrättskommitté redan hade varnat för", säger talesperson Inês de Sousa Real.

I ett uttalande gratulerade ledaren för partiet Folk-Djur-Natur "till att regeringen äntligen har uppfyllt det avtal som upprättats med PAN" och påpekade att denna åtgärd beslutades i ministerrådet och "härrör från förhandlingarna mellan den parlamentariska gruppen PAN - Folk-Djur-Natur och regeringen inom ramen för statsbudgeten" för 2021.

Inês de Sousa Real noterade att "närvaron vid tjurfäktningsshower är förbehållen personer över 16 år, på samma sätt som när det gäller tillträde till och utövande av tjurfäktningsverksamhet", och konstaterade att "äntligen skyddar den portugisiska staten barn och ungdomar från tjurfäktningens våld".

"Detta är ett mycket viktigt steg med tanke på det antal klagomål som vi får in om att minderåriga befinner sig i tjurfäktningshallar och bevittnar våld mot djur", tillade hon.

Inês de Sousa Real betonade också, i uttalandet, att PAN "kommer att fortsätta att försvara" avskaffandet av tjurfäktning.

Minimiåldern för att se en tjurfäktning i Portugal kommer nu att flyttas från 12 till 16 år, enligt beslut av ministerrådet.

"Denna åtgärd följer rapporten från FN:s kommitté för barnets rättigheter av den 27 september 2019, som försvarar höjningen av minimiåldern för att se tjurfäktningsshower i Portugal", förklarade regeringen.

FN:s kommitté för barns rättigheter hade rekommenderat Portugal att ändra minimiåldern för att se tjurfäktningar till 18 år.

Höjningen av minimiåldern för att gå på tjurfäktning har offentligt motarbetats av föreningar för försvar av tjurfäktning och av kommuner där tjurfäktningsshower äger rum.