SEF uppger i ett uttalande att kontroll- och utredningsverksamheten ägde rum på anläggningar i Coimbra, Figueira da Foz, São João da Madeira, Leiria och Viseu.

Under insatsen upptäcktes fem utländska medborgare i en irreguljär situation i landet, anmälda för frivilligt avhopp, och tre med fiktiva anställningsförhållanden, enligt uttalandet.

Insatsen, som kallas "AEDOS", involverade 65 SEF-inspektörer och syftade till att kontrollera villkoren för inresa, vistelse och utresa av utländska medborgare från det nationella territoriet.

Enligt SEF gör denna inspektions- och utredningsverksamhet det möjligt att å ena sidan signalera händelser som omfattas av dokumentreglering och å andra sidan identifiera, förebygga och bekämpa de mest olika formerna av utnyttjande av invandrare i en situation av socioekonomisk och dokumentmässig bräcklighet, med särskild tonvikt på arbetskraftsutnyttjande och sexuellt utnyttjande.