Återöppnandet av museet, som grundades 1932 och stängdes i september 2017 för renovering, kommer enligt kommunen att ge ett "viktigt bidrag till Algarves erkännande och kulturella framtoning".

"Interventionen, som nu har slutförts, möjliggjorde en ny programplanering av innehållet, bevarande och restaurering av samlingen och en uppskattning av den utställda samlingen, som nu visas för allmänheten i museimiljöer i enlighet med aktuella koncept, men med största respekt för de ursprungliga idéerna hos museets beskyddare och grundare, Dr. José Formosinho".

Museet, som kommer att vara verksamt "i samma byggnad där det installerades för nästan hundra år sedan", har genomgått "betydande förbättringar" och kommer att innehålla "en långtidsutställning" som består av en "viktig uppsättning verk som motsvarar perioden efter 1460 (Infante D. Henriques dödsår) och som sträcker sig fram till slutet av Peninsulakriget".

Samma källa understryker att monumentet har fått ny belysning som "framhäver de förgyllda träverken, målningarna på duk, det målade taket i perspektiv och bilden av brödraskapets skyddshelgon".

Enligt kommunen får nu vissa anmärkningsvärda delar av museets samling den framhävning och det historiska och konstnärliga sammanhanget som de förtjänar genom tillgängliga texter, grafik och multimedietillämpningar.

Câmara de Lagos nämner också att museet har "en utställning med särskilda samlingar, som skapats av museets grundare och berikats av otaliga donationer från folket i Lagos".

Bland dessa föremål finns "ett kuriosakabinett, en avdelning med naturalistiskt måleri från 1800- och 1900-talen och en avdelning som är tillägnad de så kallade hantverksmässiga eller hemgjorda industrierna, med en anmärkningsvärd uppsättning föremål, som är resultatet av kunskap som vanligen överförs inom familjen, men som de också var målet för innovationer inom den formella utbildningen mellan första republiken och Estado Novo", uppgav han.

Ombyggnaden av lokalen och restaureringen av samlingen genomfördes inom ramen för det operativa programmet CRESC Algarve 2020, i en ansökan med en total investering på 3,4 miljoner euro, som till 60 procent finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).