Varje år försvinner mer än 1 500 barn och ungdomar i Portugal. Antalet är högt, men de allra flesta hittas snabbt av myndigheterna. I övriga Europa anmäls ett barn som försvunnet varannan minut.