"Det nya automatiska lagret i Almeirim representerar en investering på 15 miljoner euro och syftar till att fördubbla lagringskapaciteten, öka expeditionshastigheten, minska det totala lagret av färdiga produkter i verksamheterna i Portugal och eliminera dubbla transporter, vilket minskar CO2-avtrycket [koldioxid] med cirka 1 000 ton per år", meddelade företaget i ett uttalande.

Med den nya enheten har Sumol+Compal nu över 12 000 kvadratmeter (m2) lagringsutrymme med kapacitet för 30 000 pallar.

Lagret har utrustning som gör det möjligt att bearbeta mer än 600 pallar i timmen.

Den nya infrastrukturen är en del av den investeringsplan på 45 miljoner euro som planeras för perioden 2019-2022.

Företaget tillade också att centraliseringen av verksamheten i Almeirim och investeringen i teknik kommer att säkerställa "större energieffektivitet, som når en minskning av utrustningsförbrukningen med 50 procent".