Algarve Tourism Association (ATA) marknadsför resmålet "för resenärer som uppskattar mer hållbar turism, som är mindre priskänsliga och som föredrar att besöka regionen utanför högsäsongen".

"Den strategi som följs innebär att man förstärker marknadsföringen av destinationen på marknader som enligt egenskaperna hos deras turistprofil är relevanta och kan bidra till en hållbar utveckling av regionen. För att motsvara denna önskade profil finns det resenärer som uppskattar en mer hållbar turism, med större köpkraft och mindre känslighet för prisfaktorn och som enligt sina resemotiv föredrar att besöka Algarve utanför högsäsongen", anger ATA.

De nordeuropeiska länderna, nämligen Sverige och Danmark, som lockas av golf och därför tenderar att besöka regionen under vintern, samt Brasilien, USA och Kanada, "vars intresse för Algarve har ökat avsevärt, särskilt när det gäller produkter som gastronomi, kultur och naturturism", är enligt ATA de marknader som prioriteras för att främja regionen.