Planteringen har redan börjat och omfattar ett område på 800 kvadratmeter mellan stationen och en ekoby.

Enligt ett meddelande från kommunen Guimarães i Braga-distriktet kommer det att finnas 300 träd och 700 buskar av arter som kastanj, ek, jordgubbe och ask samt "olika skydd för arterna" för att "främja den biologiska mångfalden".

Den "urbana skogen" utvecklas enligt Miyawakimetoden, som utvecklats av den japanske botanikern Akira Miyawaki, och som syftar till att stabilisera medeltemperaturen i det område där den är belägen och att ge "nytt liv åt övergiven eller obearbetad mark".

Guimarães stadsfullmäktige förklarar i ett uttalande att dessa skogar i stadsmiljöer har "snabb tillväxt och hög koldioxidupptagningsförmåga", och att de är "fräscha rum", förutom att de fungerar som "bullerplank" och är "visuellt behagliga" och användbara för att "förbättra luftkvaliteten".

Initiativet är en del av projektet Limp.AR, som finansieras av miljöfonden vid ministeriet för miljö och klimatåtgärder med 29 840 euro och som utvecklats av landskapslaboratoriet i samarbete med universitetet i Minho och Guimarães 2030 Mission Structure, en diskussionsplattform för hållbar utveckling i länet.

Projektet syftar till att "förbättra luftkvaliteten och bullret i stadskärnor" och försöker "främja integrering av vegetation i stadsområden som ett sätt att öka koldioxidinfångningen", nämligen på "platser med mycket biltrafik".