Mellan 2015 och 2022 kommer genomsnittslönen att öka med 96 euro till 1 048 euro, medan den nationella minimilönen kommer att stiga till 705 euro (enligt regeringens avsikt), enligt uppgifter från arbetsmarknadsministeriet som citeras i ekonomen Eugénio Rosas studie.

"Löneförvrängningen", som ekonomen kallar den, innebär att den nationella minimilönen (för närvarande 665 euro) utgör en allt större del av genomsnittslönen och har redan nått 67,3 procent av genomsnittslönen.

"Detta faktum är att Portugal håller på att förvandlas till ett land med minimilöner, eftersom ett ökande antal arbetstagare endast får den lönen", säger den konsulterande ekonomen vid CGTP.

Enligt Eugénio Rosa "har det under de senaste åren funnits en stor politisk oro för att höja den nationella minimilönen och man har försummat att uppdatera lönerna för mer kvalificerade arbetstagare, vilket leder till en kraftig snedvridning av lönerna i landet och förvandlar Portugal till ett land där allt fler arbetstagare endast får minimilön eller en mycket knapp ersättning".

Situationen inom den offentliga förvaltningen, vars löner praktiskt taget har varit frysta sedan 2009, "är dramatisk, eftersom det är nästan omöjligt att anställa högkvalificerad arbetskraft med den nödvändiga kompetensen", betonar ekonomen.

Eugénio Rosa konstaterar i studien att det på webbplatsen för institutet för sysselsättning och yrkesutbildning (IEFP) finns 156 jobberbjudanden för bland annat civilingenjörer, elektrotekniker, mekaniker och agronomer, "vars löner i de allra flesta fall varierar mellan 760 euro och 1 000 euro brutto", det vill säga före skattelättnader och rabatter från socialförsäkringssystemet.

"Hur kan landet behålla kvalificerad personal?", frågar ekonomen och betonar att utan högkvalificerad arbetskraft kommer landets ekonomiska tillväxt och utveckling att vara omöjlig.

Dessutom, fortsätter han, "spenderar landet en viktig del av sina resurser på att utbilda högkvalificerade ungdomar på universitet som sedan lämnar landet och kommer att bidra till utvecklingen i andra länder, eftersom de inte hittar anständiga löner och arbetsvillkor i sitt eget land".

Eugénio Rosa anser att "det som händer inom SNS [National Health Service] borde öppna politikernas ögon", eftersom läkare och sjuksköterskor "lämnar SNS till förmån för stora privata hälsovårdskoncerner, som lockar dem genom att erbjuda bättre löner och villkor".