"Om lagen kräver en miljökonsekvensbeskrivning genomförs en miljökonsekvensbeskrivning. Om lagen inte kräver det görs det inte, så enkelt är det", klargjorde han när han blev tillfrågad av Sérgio Aires, ledamot från vänsterblocket (BE).

Sérgio Aires frågade också den kommunala majoriteten med den oberoende Rui Moreira i spetsen om den, efter ett eventuellt godkännande av ansökan om uppdelning, kommer att skickas till offentlig diskussion, en fråga som fick exakt samma svar som Pedro Baganha tidigare gett.

Rådsledamoten med ansvar för stadsbyggnadsavdelningen upprepade att om lagen kräver det kommer det att göras.

Ämnet togs också upp av CDU-rådet Ilda Figueiredo, som sade att hon visste, efter ett svar på hennes begäran, att "processen håller på att analyseras".

På grund av projektets inverkan på den spanska kedjan försvarade Ilda Figueiredo också att det skulle vara lämpligt att senare planera in en diskussion om detta "kontroversiella" ämne.

Den spanska kedjans projekt för den före detta järnvägsstationen har ifrågasatts sedan det offentliggjordes, vilket till och med ledde till att en grupp medborgare begärde en kommunal klassificering av den före detta järnvägsstationen i Boavista, efter det att generaldirektoratet för kulturarv (DGPC) lämnat in den nationella ansökan. Även denna begäran avslogs.

Projektet har ifrågasatts av rörelsen för trädgårdar i Boavista, som förespråkar skapandet av ett grönområde i området.