Enligt en ny rapport avser 37 872 av de totalt 45 554 ärenden som inkommit till ERS klagomål, 6 956 beröm och 499 förslag. Mer än 220 processer har en blandad klassificering.

Av det totala antalet ärenden som lämnats in till ERS avser 69 procent inrättningar som tillhandahåller hälso- och sjukvård inom den offentliga sektorn, inklusive inrättningar som förvaltas inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap (PPP).

Av de 37 872 klagomål som togs emot under första halvåret hänvisar mer än 4 400 till den regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningen (ARS) i Lissabon och Vale do Tejo, 2 686 till ARS Norte och 2 443 till universitetssjukhuscentret i Porto.

ARS i Lissabon och Vale do Tejo var också den enhet som fick flest komplimanger (894), följt av universitetssjukhuset i Porto (712) och sjukhuset Barreiro Montijo (429).

Rapporten visar att 20 760 av de processer som ERS tagit emot är relaterade till 107 inrättningar inom den offentliga sektorn med internering, vilket motsvarar 45,6 procent av alla inlämnade processer.

I dokumentet betonar ERS att klagomål om begränsningar i samband med vaccinationsplanen mot Covid-19 bidrog till ökningen av värdena för månaderna maj och juni jämfört med samma period föregående år.

Inom den privata sektorn lämnades 9 179 processer in till ERS avseende 93 privata anläggningar med internering. Den mest målinriktade var Hospital da Luz (Lissabon), med totalt 1 257 ärenden (989 klagomål och 252 komplimanger), följt av CUF Descobertas Hospital, med 938 (796 klagomål och 120 komplimanger), och CUF Tejo Hospital, med 796 processer (665 klagomål och 116 komplimanger).

Inom den sociala sektorn var den institution med internat som fick flest processer hos ERS under första halvåret sjukhuset Santa Maria Porto, med 25 klagomål. Även inom den sociala sektorn, men utan sjukhusvistelse, var den enhet som var mest utsatt för klagomål O Vigilante - Amadora, med 13 klagomål.