Arbetena utförs av det kommunala företaget Penafiel Verde genom ett projekt som samfinansieras med EU-medel och som avser upptäckt och ingrepp i infrastruktur.

Enligt kommunen i distriktet Porto utförs arbetet för närvarande i församlingarna Rio Mau och Rio de Moinhos, där de befintliga näten är gamla och har stora vattenförluster.

Företaget har införskaffat "tekniskt avancerad" utrustning för att montera i 45 mätzoner och 22 tryckreduceringsventiler, för att förse nätet med kontrollmekanismer.

Data från övervakningen av mät- och kontrollutrustningen kommer kontinuerligt att kopplas till ett fjärrstyrningssystem, vilket gör det möjligt att snabbt ingripa vid upptäckta läckor.

Kommunen betonar att "genomförandet av detta projekt förstärker Penafiels bidrag till att minska vattenförlusterna i distributionssystemet" och garanterar "kvaliteten och effektiviteten i den tillhandahållna tjänsten".