De uppgifter om transporter som statistikmyndigheten har offentliggjort visar på 96 fler skador än under samma period 2020 och 175 färre jämfört med 2019, vilket innebär en ökning med 14,3 % på årsbasis och en minskning med 18,6 % jämfört med 2019.

Enligt DREM transporterade kollektivtrafiken med buss mellan januari och september 2021 8,9 miljoner passagerare (stadslinjer), +9,6 % jämfört med samma period 2020 och -30,7 % jämfört med 2019.

I fjärrtrafiken transporterades 5,4 miljoner passagerare, vilket är en ökning med 34,9 % jämfört med samma period föregående år och en variation på -8,6 % jämfört med 2019.

Totalt sett (inklusive stadstrafik och intercity) ökade antalet passagerare som transporterades i den autonoma regionen Madeira med 18,0 % jämfört med 2020 och minskade med 23,7 % jämfört med 2019.

Å andra sidan såldes under de första nio månaderna 2021 omkring 304,1 000 biljetter till linbaneanvändare i regionen (+32,9 % jämfört med samma period 2020; -58,0 % jämfört med 2019), varav 91,2 % för vuxna, 5,0 % för barn och resterande 3,9 % för andra typer av användare, t.ex. jordbrukare, invånare och studenter.

De totala intäkterna, i form av linbanor, uppgick till cirka 3 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 20,8 % jämfört med året innan (-62,7 % jämfört med 2019).