De nationella flygplatserna i Portugal tog emot cirka 10 miljoner passagerare under tredje kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 92,7 % jämfört med samma period förra året, men fortfarande långt ifrån nivåerna för 2019.

Enligt rapporten om transportverksamheten under årets tredje kvartal, som släpptes av det nationella statistikinstitutet (INE), "hanterade de nationella flygplatserna under det tredje kvartalet 2021 cirka 10 miljoner passagerare (+92,7 % jämfört med samma period 2020)". Trots detta var det en minskning med 45 % jämfört med samma period 2019, före SARS-CoV-2-pandemin.

Tåg

Passagerartransporterna med tåg och tunnelbana ökade med 19,1 % respektive 12,5 %, vilket motsvarar 32,8 respektive 35,5 miljoner passagerare under den perioden. Jämfört med tredje kvartalet 2019 var det dock en minskning med 28,8 % respektive 45,2 %.

Båtar

Under den aktuella perioden ökade passagerartransporterna på inre vattenvägar, som redan hade ökat med 97,1 % under andra kvartalet i år, också (6,5 %) jämfört med samma kvartal förra året och nådde 4,8 miljoner passagerare, men jämfört med samma tre månader 2019 minskade passagerartransporterna på floder med 32,6 %.

Varor

När det gäller godstransporter med flyg var ökningen jämfört med tredje kvartalet 2020 mindre betydande än under föregående kvartal (+52,5 %; +108,3 % under andra kvartalet), men ändå med en minskning med 7 % jämfört med samma period 2019.

När det gäller godstransporter på järnväg var ökningen 16,5 % jämfört med samma period 2020 (+24,0 % under andra kvartalet) och 10,3 % jämfört med samma period 2019.

Med sjöfart var det däremot en liten ökning på 0,7 % jämfört med tredje kvartalet förra året (+29,7 % under andra kvartalet 2021), och även en liten ökning jämfört med samma period 2019 ( +1 %). Slutligen ökade vägtransporterna något, med 0,2 % jämfört med samma tre månader 2020, men minskade jämfört med 2019 (-3,9 %).