Enligt den senaste uppdateringen från USA:s centra för sjukdomskontroll och förebyggande (CDC) ligger Portugal på nivå fyra, vilket är den högsta varningsnivån med tanke på den nuvarande situationen med Covid-19 på nationellt territorium.

Förutom att man avråder från att resa till Portugal rekommenderar den viktigaste federala folkhälsoorganisationen i USA att alla som måste resa bör få en fullständig vaccination mot Covid-19.

"På grund av den nuvarande situationen i Portugal kan även personer med fullständig vaccination löpa risk att smittas och smitta andra med Covid-19-varianter", heter det.

Resenärer från USA rekommenderas också att bära mask och hålla ett socialt avstånd i Portugal.