I ett uttalande säger föreningen att skogarna i Portugal inte längre producerar tillräckligt med råmaterial för att tillgodose behoven hos alla företag, tillverkare av pellets och konsumenter av biomassa för energiändamål.

"En eventuell omställning av Pego termoelektriska kraftverk från kol till biomassa kommer att öka denna obalans avsevärt", säger Centro Pinus och förklarar att det för närvarande råder en betydande brist på trä- och restväxtbiomassa i landet, på grund av att resurserna minskar, särskilt när det gäller sjöfartspin, med en minskning på 37 procent mellan 2005 och 2019.

Till detta kommer det politiska alternativet att uppmuntra produktion av el från biomassa, vilket på grund av bristande reglering tillåter "vissa operatörer att elda ved och inte restbiomassa från skogen", säger Centro Pinus ordförande João Gonçalves.

"En relevant ökning av energiproduktionen genom den påstådda förbränningen av restskogsbiomassa - vilket är möjligt med omvandlingen av kol till biomassa vid det termiska kraftverket i Pego - kommer att äventyra tusentals arbetstillfällen som skapats av denna sektor av ekonomin, som står för mer än 3 procent av den totala exporten av varor".

Exporten av tall uppgick till 1 725 miljoner euro 2020, vilket motsvarar 3,2 procent av den totala varuexporten. Industrin står för 57 843 arbetstillfällen, enligt uttalandet.