"[Förhandlingarna med kommissionen] har gått bra, i den mening att vi nu praktiskt taget befinner oss i slutfasen, och vi hoppas kunna avsluta förhandlingarna under de närmaste veckorna. Det fanns en och annan punkt som fortfarande diskuterades, men i princip är allting klart. Förhoppningen är att det ska godkännas i slutet av året, så i den meningen kommer det om möjligt att ske före jul", förklarade han.

Leão, som talade till pressen efter att ha deltagit i Europeiska unionens finansministers (Ekofinrådet) sista möte för året i Bryssel, sade att han inte kunde garantera att omstruktureringsplanen för flygbolaget skulle godkännas denna månad, men antog att detta var regeringens förväntningar, eftersom "diskussionerna redan är tillräckligt långt framskridna".

"Just nu anser vi att saker och ting är ganska lugna. Det fanns en fråga där om en alternativ finansieringskälla utöver staten, och den frågan är löst. Det fanns också en fråga om de "slots" som företaget var tvunget att avstå från, enligt riktlinjerna från generaldirektoratet för konkurrens [vid Europeiska kommissionen], och även den frågan tror jag kommer att lösas", sade han.

På frågan om han kan garantera att det inte kommer att bli några förluster för obligationsinnehavarna, konstaterade Leão att omstruktureringsplanen "inte innehåller någon åtgärd som påverkar TAP:s obligationsinnehavare".

"På den finansiella sidan har frågorna redan lösts, det finns inga betydande förändringar jämfört med vad vi hade föreslagit. Det finns bara frågan om att lösa en ytterligare alternativ finansiering som var planerad, men inte av staten, och å andra sidan finns det mer specifika frågor om företagets verksamhet som diskuterades, men inget som ställer företagets obligationsinnehavare frågande".

År 2020 återgick TAP till statlig kontroll, som nu innehar 72,5 procent av kapitalet, efter att bolaget drabbats hårt av Covid-19-pandemin och Europeiska kommissionen godkände statligt stöd på upp till 1 200 miljoner euro till det portugisiska flaggbolaget.

Den 12 mars lade regeringen fram en anmälan till Europeiska kommissionen om att bevilja tillfälligt stöd till TAP på upp till 463 miljoner euro som "kommer att göra det möjligt för flygbolaget att garantera likviditet tills omstruktureringsplanen har godkänts".

Som en del av det statliga stödet för att hantera konsekvenserna av pandemin genomförs en omstruktureringsplan som redan har lett till en minskning av antalet anställda, men som fortfarande väntar på grönt ljus från Europeiska kommissionen.

Enligt den rapport som skickas med förslaget till statsbudget för 2022 planerade regeringen att skjuta till 1 988 miljoner euro till TAP i år och 2022.