Med december månads uppgifter som fortfarande saknas, registrerade Instituto do Cinema och Audiovisual (ICA) i år 4 522 139 åskådare på biograferna, dvs. 23,5 % fler än under samma period 2020. När det gäller biljettintäkterna har ökningen varit 27,6 %, vilket innebär en ökning till 25,3 miljoner euro.

Även utan uppgifter från december kan man verifiera att 2021 redan kommer att överträffa 2020 när det gäller biograffrekvensen. År 2020 registrerade ICA totalt 3,8 miljoner tittare och 20,5 miljoner euro.

Om man bara jämför uppgifterna från november 2021 och 2020 är ökningen mer än 500 %, både när det gäller publiksiffror och biljettintäkter, och i år uppgår den till 668 119 tittare och 3,7 miljoner euro i intäkter.

I november var de tre mest sedda filmerna bland portugiserna "Eternals" med 153 521 tittare, "Dune" med 77 817 tittare och "The Adams Family 2" med 54 203 tittare.

I år, när december ännu inte är inräknad, var den film som flest portugiser såg, med 430 725 utfärdade biljetter, "007 - No time to die".

"Bem Bom" av Patrícia Sequeira är den mest sedda portugisiska filmen i år, med 87 949 tittare.