De flesta har skickats till Lissabons flygplats (52), medan resterande inspektörer har skickats till flygplatserna i Faro (16), Porto (15) och Madeira (3).

"Detta är en utmärkt förstärkning för SEF:s behov när det gäller dess uppdrag", sade SEF:s nationella direktör Botelho Miguel till byrån Lusa.

SEF genomgår för närvarande en omstruktureringsprocess, och den avveckling av tjänsten som ursprungligen var planerad till januari har skjutits upp till maj 2022 på grund av Covid-19-pandemin.

Inom ramen för tjänstens avveckling kommer SEF:s nuvarande administrativa uppgifter i förhållande till utländska medborgare att utföras av den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA), som regeringen fortfarande måste inrätta, och av institutet för register och notarier (IRN), förutom att polisiära befogenheter måste överföras till PSP, GNR och rättspolisen.