En ny analys av personalbristen från World Travel & Tourism Council(WTTC) har visat att det råder stor brist på arbetskraft i Portugal. 85 000 jobb inom rese- och turismsektorn i landet förväntas att inte vara tillsatta i slutet av året.

De nya siffrorna från WTTC, som representerar den globala privata rese- och turistsektorn, visar för första gången den betydande inverkan som personalbristen kan ha på Portugals allmänna ekonomiska återhämtning.

Uppgifter som Oxford Economics sammanställt för WTTC, har analyserat personalbristen i Portugal och på andra stora rese- och turistmarknader, bland annat i USA, Spanien, Storbritannien, Italien och Frankrike, med fokus på perioden juli-december 2021 och 2022.

Alla länder uppvisade betydande personalbrist, och efterfrågan på arbetskraft börjar bli större än det tillgängliga utbudet av arbetskraft.

I takt med att arbetslösheten sjunker och efterfrågan ökar, har rese- och turismföretagen fått kämpa för att tillsätta lediga platser, och rapporten visar att Portugals rese- och turistsektor kommer att få se en av sex lediga platser lämnas obesatta.

Återhämtning i fara

Julia Simpson, ordförande och VD för WTTC, sade: "Portugals ekonomiska återhämtning kan äventyras om vi inte har tillräckligt med folk för att fylla dessa positioner när resenärerna återvänder.

"Om vi inte kan fylla dessa lediga platser kan det hota överlevnaden för rese- och turismföretag runt om i landet.

"Företag som är beroende av turism har hållit ut i det sista, och detta är bara ytterligare ett slag som många kanske inte kommer att överleva."

Den globala turismorganisationen varnar också för att återinförande av skadliga reserestriktioner, som de senaste åtgärderna i samband med att den nya varianten kom i omlopp, inte stoppar spridningen av viruset.

De säger att de bara hindrar återhämtningen av sektorn och bidrar till det redan stora problemet med arbetskraftsbrist.

Den portugisiska regeringen införde ett program för att behålla arbetstillfällen och erbjöd ytterligare ekonomiskt stöd och program som räddade företag och arbetstillfällen i hela landet.

Trots detta välbehövliga stöd förlorade 92 000 personer som arbetar direkt inom den portugisiska rese- och turistsektorn sina jobb förra året.

WTTC Staff Shortages Report visar vidare att när efterfrågan på resor började öka under andra halvåret 2021, särskilt under sommarmånaderna på grund av lättnader i restriktionerna, ökade trycket på sektorn efter månader av begränsad aktivitet och arbetskraftsutbudet kunde inte matcha den ökande efterfrågan på arbetskraft.

I och med den ökade efterfrågan kommer bristen på arbetskraft att nå 85 000 personer, vilket motsvarar var sjätte ledigt jobb.

Nästa år förväntas arbetsmarknaden vara fortsatt ansträngd med en ytterligare prognostiserad genomsnittlig brist på 53 000 arbetstagare, vilket ytterligare skadar den krisdrabbade sektorn.

Möjliga lösningar


I WTTC:s rapport beskrivs lösningar för regeringar och företag för att ta itu med den hotande krisen med brist på arbetskraft, och man erkänner effekterna av permitteringsprogram.

Dessa lösningar omfattar bland annat att underlätta arbetskraftens rörlighet och distansarbete, tillhandahålla sociala skyddsnät, höja och omskola arbetstagarna och behålla talanger samt skapa och främja utbildning och lärlingsplatser.

Den globala turismorganisationen nyligen publicerade rapport avslöjade den förödande inverkan som COVID-19 har haft på rese- och turismsektorn, med 62 miljoner förlorade arbetstillfällen globalt sett.

WTTC säger att personalbrist är ett stort problem för den globala rese- och turismsektorn, och även om frågor som rör utbud och efterfrågan kommer att anpassas gradvis under 2022, kommer problemet sannolikt att kvarstå och måste åtgärdas snarast.

Sektorns återhämtning och ekonomier runt om i världen är beroende av företagens och regeringarnas förmåga att lösa denna kritiska fråga för att möta den återkommande efterfrågan på resor.