I sin månatliga bulletin om bränsle- och gasolmarknaden uppger tillsynsmyndigheten ERSE (Regulatory Authority for Energy Services) att det genomsnittliga detaljhandelspriset (PVP) för vanlig bensin 95, i november steg till 1,774 euro per liter, jämfört med 1,754 euro i oktober och 1,717 euro i september.

"Inblandningen av biobränslen var den post som uppvisade den största variationen (i relativa och absoluta termer) jämfört med föregående månad", står det i rapporten, som förklarar att "trots att bensinpriserna på den internationella marknaden har sjunkit jämfört med oktober, motiverade fraktvärdet en ökning av offert- och fraktkomponenten (+0,8 %) i det nationella genomsnittliga PVP".

Enligt ERSE "motsvarar den största delen av PVP skatterna, som i november utgjorde cirka 55,2 % av den totala bensinräkningen, följt av pris- och fraktpriser (30,1 %)".

När det gäller diesel ökade PVP i november till 1 606 euro per liter (1 582 euro i oktober och 1 514 euro i september), "främst på grund av komponenterna för inblandning av biobränslen, samt kostnader och marginaler".

Enligt tillsynsmyndigheten "fortsatte den sistnämnda posten att registrera värden i linje med dem som kontrollerades under perioden före pandemin".

Även när det gäller diesel "utgörs den största delen av den PVP som konsumenten betalar av skattekomponenten (50,0 %), följt av värdet av den internationella noteringen och frakten (32,8 %)", står det i meddelandet.

Hypermarkets fortsatte att presentera "de mest konkurrenskraftiga erbjudandena" för vägbränslen, följt av aktörer i lågprissegmentet.

När det gäller diesel presenterade stormarknaderna genomsnittliga priser som låg cirka 9,5 cent per liter under det nationella genomsnittet av PVP, medan skillnaden för bensin var 8,7 cent.