"Jag är övertygad om att alla regeringar kommer att se att denna [omstrukturerings-] plan är välorganiserad och välstrukturerad och att det är en plan som kommer att skapa värde, inte bara för företaget, utan också för landet", försvarade Ourmières-Widener i en intervju med Lusa.

Denna ståndpunkt förmedlades av tjänstemannen, efter att ha blivit tillfrågad om eventuella farhågor om att den nya regeringen som lämnar parlamentsvalet den 30 januari återigen kan gå vidare med privatiseringen av flygbolaget, som återgick i statens ägo 2020.

"Beslutet att privatisera är upp till aktieägarna, och som ledningsgrupp är vårt uppdrag att genomföra [omstrukturerings-] planen", tillade tjänstemannen. Efter att ha visat att TAP kan vara finansiellt hållbart är det upp till aktieägarna att bestämma hur kapitaltillskottet ska ske eller hur ett nytt tillskott ska göras, betonade vd:n.

TAP-koncernen har beslutat att stänga verksamheten vid Maintenance and Engineering Brazil (TAP ME), som en del av den omstruktureringsplan som godkändes i Bryssel i december, sade flygbolagets verkställande direktör Christine Ourmières-Widener till Lusa.