"Lissabons stadsfullmäktige vill naturligtvis att de folkliga marscherna ska återvända till gatorna i år, att Lissabonpartierna ska arbeta till 100 procent", sade stadsfullmäktigeledamot Diogo Moura (CDS-PP) i samband med en utfrågning om den kommunala budgeten för 2022.

"Marscherna är höjdpunkten, så mycket snart kommer vi också att gå vidare med alla förfaranden i samband med folkmarscherna", sade kulturrådet.

I samband med pandemin covid-19 har Lissabon kommun, under ledning av Fernando Medina (PS), ställt in stadens fester under de senaste två åren.