Enligt en rapport från det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) inträffade händelsen klockan 14.44 och registrerades i stationerna i det seismiska nätverket på fastlandet.

Jordskalvet med epicentrum 35 kilometer från Kap Finisterre, i provinsen La Coruña, Spanien, "kändes med maximal intensitet III" på den modifierade Mercalli-skalan, i kommunen Santo Tirso, Porto.

Det kändes också, om än med lägre intensitet, i kommunerna Póvoa de Lanhoso i Braga och Ponte de Lima i Viana do Castelo.

IPMA meddelade att "om situationen motiverar det kommer nya meddelanden att utfärdas".

En jordbävning/skalv med en magnitud på mellan 4,0 och 4,9 på Richterskalan anses vara "svag" och kommer sannolikt inte att orsaka några skador.

Den modifierade Mercalli-skalan mäter "intensitetsgrader och deras beskrivning". En nivå III på denna skala avser en "svag" händelse som kan "kännas inomhus" och vars "vibrationer liknar dem som orsakas av tunga fordon", står det på IPMA:s webbplats.