Tiden var kort - högst fem år

För att Gauleiters skulle kunna uppnå sitt skryt

Att utrota omkring tjugo miljoner

Judar, muslimer, zigenare och kristna,

Människor alla

vars hjärtan och sinnen var glada

i livets tjusning innan de blev överväldigade.

För dem fälldes våra tårar

För att svälla ett hav av själar .

Vi minns dem

Roberto Cavaleiro , Tomar