Enligt uppgifter som publicerats på försäkringskassans webbplats nådde antalet förmånstagare som behandlade sjukersättning i januari det högsta värdet någonsin, med hänsyn till tillgängliga uppgifter (sedan januari 2010).

"På grund av pandemins utveckling skedde en månatlig ökning med 330 563 förmånstagare (+181,0 %), vid en jämförelse med året innan en ökning med 329 301 förmånstagare (+179,1 %)", kan man läsa i sammanfattningen som utarbetats av strategi- och planeringskontoret (GEP) vid ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet.

Det totala antalet förmåner omfattar sjukpenning, bidrag för arbetssjukdomar, bidrag för tuberkulos, bidrag för tillfällig sjukdom, sjukskrivning och bidrag för profylaktisk isolering (av sig själv) på grund av coronavirus.

Den stora majoriteten av de fall som behandlades i januari var relaterade till Covid-19 som, när Lusa avancerade i slutet av januari, hade omfattat 187 000 förmånstagare, medan subventioner för profylaktisk isolering nådde nästan 170 000 personer.

Åldersgruppen mellan 50 och 59 år omfattade den största andelen individer (29,5 %), följt av gruppen individer mellan 40 och 49 år, som utgjorde 25,8 % av det totala antalet analyserade individer.

Det genomsnittliga bidragsbeloppet var 352,50 euro per månad.